Liên hệ

Liên hệ

SAIGON WATERBUS 
Trụ sở chính: 06 Phan Kế Bính, Phường Da Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: (028) 5404 3378    Fax: (028) 5404 3379 Hotline: 1900 63 68 30